X
تبلیغات
روغن شترمرغ

روغن شترمرغ

انتقام در خواب دیدن

تعبیر خواب انتقام | تعبیرخواب انتقام | tabire khab

تعبیر خواب انتقام,تعبیر خواب انتقام گرفتن,تعبیر خواب انتقام گرفتن از پدر,تعبیر خواب انتقام گرفتن از دوست,تعبیر خواب انتقام گرفتن از مادر,تعبیر خواب انتقام گرفتن از دشمن,تعبیر انتقام گرفتن در خواب,تعبیر انتقام در خواب,تعبیر خواب انتقام گرفتن از برادر,تعبیر خواب انتقام گرفتن از خواهر,تعبیر دیدن انتقام در خواب

تعبیر خواب انتقام , تعبیر خواب انتقام گرفتن , تعبیر خواب انتقام گرفتن از پدر

خواب انتقام یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم انتقام در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب انتقام می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب انتقام را مطالعه نمایید و متوجه شوید انتقام چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انتقام از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب انتقام گرفتن از کسی ، اراده ضعیف است

تعبیر خواب انتقام گرفتن دیگران از شما ، مراقب دشمنان باشید

تعبیر خواب انتقام | انتقام در خواب دیدن | تعبیر خواب

+ نوشته شده در ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۹ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ | تعبیرخواب باغ | tabire khab

تعبیر خواب باغ,تعبیر خواب باغچه حیاط,تعبیر خواب باغ میوه,تعبیر خواب باغ سیب,تعبیر خواب باغ وحش,تعبیر خواب باغ زیبا,تعبیر خواب باغچه,تعبیر خواب باغ انار,تعبیر خواب باغچه گل,تعبیر خواب باغ گردو,تعبیر خواب باغ میوه گیلاس,تعبیر خواب باغ میوه سیب,تعبیر خواب باغ میوه گلابی,تعبیر خواب باغ میوه و انگور,تعبیر خواب باغ میوه ابن سیرین,تعبیر خواب باغ میوه ها,تعبیر خواب باغ میوه,تعبیر خواب دیدن باغ میوه,تعبیر خواب باغ پر میوه,تعبیر خواب باغ سیب قرمز,تعبیر خواب باغ سیب سبز,تعبیر خواب باغ سیب زرد,تعبیر خواب باغ سیب سرخ,تعبیر خواب باغ سیب زمینی,تعبیر خواب باغ سیب,تعبیر خواب باغ درخت سیب,تعبیر باغ سیب در خواب,تعبیر خواب باغ وحش,تعبیر خواب دیدن باغ وحش,تعبیر خواب حیوانات باغ وحش,تعبیر خواب رفتن به باغ وحش,تعبیر باغ وحش در خواب,تعبیر دیدن باغ وحش در خواب,تعبیر خواب باغ زیبا,تعبیر خواب باغ بسیار زیبا,تعبیر خواب دیدن باغ زیبا,تعبیر خواب باغچه و گل,تعبیر خواب باغچه سبزی,تعبیر خواب باغچه خانه,تعبیر خواب باغچه گل,تعبیر خواب باغچه پر از گل,تعبیر خواب باغچه میوه,تعبیر خواب باغچه سرسبز,تعبیر خواب باغ انار,تعبیر باغ انار در خواب,تعبیر دیدن باغ انار در خواب,تعبیر خواب باغ اناری,تعبیر خواب کاشتن گل در باغچه,تعبیر خواب گل در باغچه,تعبیر خواب باغ گردو,تعبیر خواب دیدن باغ گردو,تعبیر خواب باغ درخت گردو

تعبیر خواب باغ , تعبیر خواب باغچه حیاط , تعبیر خواب باغ میوه

خواب باغ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم باغ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب باغ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب باغ را مطالعه نمایید و متوجه شوید باغ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب باغ از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن باغ ، هفت چیز است

زن خوب – فرزند – حال خوش – مال – عزت – شادی – کنیز

تعبیر خواب باغ از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب باغ ، زن است

نعبیر خواب کاشتن گل و ریحان در باغ ، فرزند صالح است

تعبیر خواب کاشتن شفتالو در باغ ، علم و ادب است

تعبیر خواب دیدن باغی در فصل پاییز ، غم و اندوه است

تعبیر خواب باغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب باغی که پر از میوه و گل و آب روان است ، بهشت است

تعبیر خواب باغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب باغ انگور ، مال و مقام است

تعبیر خواب باغ از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب باغ ، زن خوب و فرزند و مال و کامروائی است

تعبیر خواب باغ از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن باغ ، آشنایی با افراد جدید است

تعبیر خواب مشغول به کار بودن در باغ ، لحظات خوب است

تعبیر خواب مالک یک باغ میوه بودن ، ثروت است

تعبیر خواب دیدن باغچه ، عاشقی است

تعبیر خواب باغچه کثیف و نامرتب ، مشورت با کسی که شایستگی لازم را ندارد

تعبیر خواب مشغول به کار بودن در یک باغچه ، انجام کارها با دقت است

تعبیر خواب باغ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن باغی پرگل و درختان سبز ، آرامش فکر است

تعبیر خواب دیدن سبزیجات در باغ ، از دست دادن آبرو و ثروت است

تعبیر خواب دختری که با نامزدش در بوته های گل و گیاه قدم می زند ، شادمانی و ثروت است

تعبیر خواب باغ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب باغ بهشت ، فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .

تعبیر خواب یک باغ خیلی مرتب ، امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .

تعبیر خواب یک باغ نامرتب ، یک خطر پشت یک راز مخفی شده است

تعبیر خواب باغ همسایه ، خوشبختی است

تعبیر خواب باغ یک دوست ، یک دوره بد شروع می شود .

تعبیر خواب باغ یکی از اعضاء فامیل ، موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست .

تعبیر خواب یک باغ زیبا ، ثروت شما بیشتر خواهد شد .

تعبیر خواب یک باغ عریان ، یک مرگ نزدیک است .

تعبیر خواب به یک باغ رسیدگی می کنید ، پول است

تعبیر خواب یک باغ بهم ریخته و کثیف ، بی پولی و فلاکت است

تعبیر خواب در یک باغ قدم می زنید ، شادی  است

تعبیر خواب یک باغ پر از درخت ، خوشبختی است

تعبیر خواب یک باغ با گلهای زیبا ، یک ازدواج سریع است

تعبیر خواب باغ | باغ در خواب دیدن | تعبیر خواب

+ نوشته شده در ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولک,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار سفید,تعبیر خواب مار زرد,تعبیر خواب مار کوچک,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر خواب مار بزرگ,تعبیر خواب مارمولک سبز,تعبیر خواب مارمولک سبز بزرگ,تعبیر خواب مارمولک سفید,تعبیر خواب مارمولک روی دیوار,تعبیر خواب مارمولک سیاه,تعبیر خواب مار سیاه کوچک,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه,تعبیر خواب مار سیاه و سفید,تعبیر خواب مار سیاه در خانه,تعبیر خواب مار سیاه و زرد,تعبیر خواب مار سیاه و قرمز,تعبیر خواب مار سیاه دو سر,تعبیر خواب مار سیاه مرده,تعبیر خواب مار سبز بزرگ,تعبیر خواب مار سبز رنگ,تعبیر خواب مار سبز,تعبیر خواب مار سبز و سیاه,تعبیر خواب مار سبز بزرگ,تعبیر خواب مار سبز دوسر,تعبیر خواب مار سبز کوچک,تعبیر خواب مار سبز و زرد,تعبیر خواب مار سبز در آب,تعبیر خواب مار سفید کوچک,تعبیر خواب مار سفید رنگ,تعبیر خواب مار سفید بزرگ,تعبیر خواب مار سفید و سیاه,تعبیر خواب مار سفید و قرمز,تعبیر خواب مار سفید خالدار,تعبیر خواب مار سفید در اب,تعبیر خواب مار سفید در خانه,تعبیر خواب مار سفید,تعبیر خواب مار زرد و سیاه,تعبیر خواب مار زرد بی سر,تعبیر خواب مار زرد و مشکی,تعبیر خواب مار زرد کوچک,تعبیر خواب مار زرد بزرگ,تعبیر خواب مار زرد و سبز,تعبیر خواب مار زرد ابن سیرین,تعبیر خواب مار زرد و سیاه,تعبیر خواب مار زردرنگ,تعبیر خواب مار کوچک سیاه,تعبیر خواب مار کوچک در خانه,تعبیر خواب مار کوچک سفید,تعبیر خواب مار کوچک سبز,تعبیر خواب مار کوچک قرمز,تعبیر خواب مار کوچک قهوه ای,تعبیر خواب مار کوچک خاکستری,تعبیر خواب مار کوچک,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ,تعبیر خواب مار سیاه بزرگ ابن سیرین,تعبیر خواب دیدن مار سیاه بزرگ,تعبیر مار سیاه بزرگ در خواب,تعبیر دیدن مار سیاه بزرگ در خواب,تعبیر خواب مار سیاه و بزرگ,تعبیر خواب کشتن مار سیاه بزرگ,تعبیر خواب مار سیاه و سفید بزرگ,تعبیر خواب مار قرمز و سیاه,تعبیر خواب مار قرمز و مشکی,تعبیر خواب مار قرمز کوچک,تعبیر خواب مار قرمز بزرگ,تعبیر خواب مار قرمز و زرد,تعبیر خواب مار قرمز رنگ,تعبیر خواب مار قرمز و سفید,تعبیر خواب مار قرمز دو سر,تعبیر خواب مار قرمز راه راه,تعبیر خواب مار بزرگ سبز رنگ,تعبیر خواب مار بزرگ سیاه,تعبیر خواب مار بزرگ زرد,تعبیر خواب مار بزرگ قهوه ای,تعبیر خواب مار بزرگ در آب,تعبیر خواب مار بزرگ سبز,تعبیر خواب مار بزرگ قرمز,تعبیر خواب مار بزرگ در خانه,تعبیر خواب مار بزرگ رنگی

 تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

مار یکی از چیزهایی که زیاد بخواب می آید و نشانه دشمن پنهانی است.شکست دادن و کشتن آن غلبه بر دشمن است

در روایتی از امام صادق ع آمده است که دیدن مار در خواب ده وجه دارد

دشمن پنهانی-زندگانی-سلامتی-پادشاهی-سپه سالاری-دولت-زن-مراد-پسر-سیلاب

تعبیر محمد بن سیرین در مورد دیدن مار در خواب

مار نشانه دشمن پنهانی است.اگر مار را در خانه ببینید دلیل بر دشمن خانگی است.

اگر مار را در صحرا ببیند دلیل بر دشمن بیگانه است.اگر با مار جنگ کند دلیل بر خصومت است.

اگر در خواب بر مار چیره شود تعبیر خواب این است که بر دشمن چیره می شود و برعکس.

اگر در خواب ببیند گوشت مار می خورد تعبیر خواب دلیل بر شاهی است.

اگر مار را دوقسمت کند دلیل بر خوردن مال دشمن است و اگر مار مرده باشد دفع آفت است.

اگر ببیند ماران دور او جمعند یعنی دشمنان خوشاوندان هستند

دیدن مار رنگی به تعبیر ابراهیم کرمانی:

مار سفید: تعبیر خواب بزرگی است

مار سیاه : تعبیر خواب دشمن فراوان است

مار سبز : تعبیر خواب دشمن صالح و زاهد است

مار زرد : تعبیر خواب دشمن ضعیف و بیمار است

مار سرخ : تعبیر خواب دشمن او معاشر است

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید

و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است

زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش

بی اطلاعید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی

نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید

تعبیر خواب فرار از دست مار : دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

تعبیر خواب مار چنبره زده : در قدیم به روی گنج ها مارهایی برای نگهبان قرار می دادند . دیدن خواب مار چندبره

زده می تواند نزدیک بودن به ثروت باشد . ماری که به طول چنبره زده در خواب ظاهر شود؛ به معنای لایتناهی است.

تعبیر خواب مار چند سر در خواب  ( یا مار هفت سر ) اشاره به مشکلی در زندگی فرد

است که به طور خطرناکی موجب تقسیم آن به وجوه مختلف شده باشد.

رنگ مار هم در تعبیر رویا بسیار تاثیر گذار است ؛ تعبیر خواب مار سبز رنگ اشاره به حیات و رویش دارد؛

و تعبیر خواب مار های  قرمز و سیاه تهدید کننده هستند و هشداری به رویا بین که در زندگی خود

محتاطانه تر قدم بگذارند؛ رنگ سیاه اشاره به نیروهای روانی که از دید خوداگاه مخفی مانده اند دارد.

تعبیر خواب مار از لحاظ روانشناسی

۱) ترس

انسان ها همواره ترسی غریزی از مارهای سمی داشته اند و در ناخودآگاه بسیاری از ما،

یک احساس ترس عمیق نسبت به مارها وجود دارد.

به همین دلیل دیدن خواب مار می تواند نشانگر وجود ترس یا نگرانی در زندگی شما باشد. هر موقعیتی از زندگی

که در آن احساس خطر، ترس، اضطراب، ناراحتی، یا بی اعتمادی می کنید، ممکن است باعث دیدن مار در خواب شود.

مثلاً اگر در خواب ببینید یک دسته مار می خواهند به شما آسیب بزنند، تعبیر آن این است که در زندگی بیداری

خود احساس می کنید عده ای علیه شما با یکدیگر متحد شده اند.

۲) اطلاعات پنهان یا ممنوع

مارها اساساً به خاطر نوع حرکتشان روی زمین نسبتاً از دید ما پنهان می مانند، پس تعبیر خواب مار

می تواند چیزی باشد که از شما مخفی است یا چیزی که شما نباید درباره آن بدانید.

دیدن خواب مار می تواند به این معنا باشد که شما در بخشی از زندگی بیداری خود نوعی ترس، نگرانی،

یا تهدید پنهانی احساس می کنید که شاید از پذیرش یا رو به رو شدن با آن طفره می روید.

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

تعبیر خواب مار

۳) تغییر و دگرگونی

مارها پوست اندازی می کنند و این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می شود،

پس دیدن خواب مار می تواند نماد دگرگونی و تغییر باشد. خواب مار می تواند به این معنا باشد

که بهبود روانی یا فیزیکی در زندگیتان در حال وقوع است، یا تغییر مثبتی مشاهده می کنید.

تعبیر این خواب همچنین می تواند ایجاد دگرگونی در فرد به شکل رشد معنوی باشد. مثلاً این که

شما بیشتر به معنویات گرایش پیدا کرده اید یا بر روی فطرت خود متمرکز شده اید.

خواب مار را چگونه باید تعبیر کرد؟

اگر خواب مار دیدید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

آیا این روزها تحت فشار روانی هستید؟

آیا در حال بهبود یافتن از یک بیماری یا در جسمانی هستید؟

آیا گرایش بیشتری به معنویات یافته اید؟

آیا بیشتر روی فطرت یا شهود خود متمرکز شده اید؟

آیا تغییری در زندگی تان در حال رخ دادن است؟

آیا در مورد چیزی احساس نگرانی یا اضطراب می کنید؟

آیا یک احساس بی اعتمادی در زندگیتان جریان دارد؟ مثلاً یک فرد موذی و دروغگو در زندگیتان هست؟

آیا مسئله ای دارید که می کوشید آن را پنهان نگاه دارید یا با آن رو به رو نشوید؟

آیا نوعی احساس خطر یا ناراحتی درباره زندگی خود دارید؟

تعبیر خواب مار , مار در خواب دیدن , تعبیرخواب مار

متداول ترین خواب ها درباره مار:

خواب مار در چمن

خواب مار چنبره زده

خواب لانه مار

خواب بلعیده شدن توسط مار

خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

خواب پیچیدن مار به دور اجسام

خواب بیرون آمدن مار از دهان

خواب ماری که دمش را می خورد

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

+ نوشته شده در ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۳:۱۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

آشنایی با بیماری زونا

آشنایی با بیماری زونا

بیماری زونا (به انگلیسی میشود : Herpes zoster) یک بیماری ویروسی است. که عامل مولد بیماری زونا ویروس واریسلا زوستر (عامل آبله مرغان) است.و بیماری زونا باعث ایجاد راش های دردناک برروی پوست می شود.بیماری زونا به این صورت است که پس از ابتلا و بهبودی آبله‌مرغان این ویروس به صورت پنهان در سلول‌های عصبی واقع در شاخ قدامی نخاع باقی می‌ماند. تا زمانی که به علت یک عامل تحریکی و یا نقص سیستم ایمنی دوباره فعال شود.در این حالت بیماری زونا موضعی دردناکی ایجاد می‌شود که زونا نام دارد.نشانه‌های زونا تاول‌های منطقه‌ای یا کوچکی هستند که جنب یکدیگر در منطقه یک عصب محیطی و در امتداد مسیر آن پدید می‌آید و با درد و سوزش همراه است. این تاول‌ها بیشتر در پوست سینه و پشت بروز می‌کند و همانند آبله‌مرغان بسیار مسری هستند.با اینکه بیماری زونا یک بیماری کشنده نیست، اما می تواند بسیار دردناک باشد. واکسن ها می توانند به کاهش خطر ابتلا به بیماری زونا کنند و درمان بموقع می تواند شدت عوارض و طول دوره عفونت را کم نماید.

علایم و نشانه های بیماری زونا

  1. علایم بیماری زونا می توانند شامل :
  2. عموما در یک ناحیه کوچک برروی بدن ظاهر می شوددرد،
  3. سوزش،
  4. بی حسی و یا سوزن سوزن شدن
  5. راش های سرخ که چند روز بعد از درد ظاهر می شود
  6. تاول های پر از مایعات که ممکن است بترکند
  7. خارش

بعضی از علائم دیگر بیماری زونا

تب و لرز
درد و خشکی عمومی
سردرد
خستگی

عموما اولین نشانه بیماری زونا درد می باشد. در بعضی از افراد این درد می تواند، شدید و سخت باشد. بستگی به محل درد، ممکن است بعضی از اوقات بیماری زونا با مشکل و بیماری سایر نقاط بدن همچون بیماری های قلبی، بیماری های ریوی و یا بیماری های کلیه اشتباه گرفته شود. بعضی از افراد حتی بدون ظاهر شدن راش دردهای ناشی از بیماری زونا را تجربه می نمایند.اگر شک دارید که به بیماری زونا مبتلا گشته اید، میبایست سریعا به پزشک مراجعه نمایید، بخصوص اگر درد و یا راش در نزدیکی چشم ها ظاهر شد، بالای 65 سال دارید، شما و یا فردی از خانواده شما سیستم ایمنی ضعیفی دارید و یا راش پخش شده و دردناک می باشد.

زونا , بیماری زونا , علت و علائم زونا , درمان زونا

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۱۸:۲۵ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشقاگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانه آن است که آنطور تعبیر خواب اظهار عشقکه انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، تعبیر خواب اظهار عشقو به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشق , تعبیر خواب ابراز عشق , تعبیر خواب ابراز علاقه , تعبیر خواب اظهار عشق کردن

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشقاگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبه عاشقانه دارید تعبیر خواب اظهار عشق، نشانه آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشق , تعبیر خواب ابراز عشق , تعبیر خواب ابراز علاقه , تعبیر خواب اظهار عشق کردن

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

ـ تعبیر خواب اظهار عشقاگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ،تعبیر خواب اظهار عشق دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست. اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند تعبیر خواب اظهار عشق، نشانه رنح و ناامیدی است .

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشق , تعبیر خواب ابراز عشق , تعبیر خواب ابراز علاقه , تعبیر خواب اظهار عشق کردن

در مورد تعبیر خواب اظهار عشق چقدر می دانید

تعبیر خواب اظهار عشق  اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ،تعبیر خواب اظهار عشق نشانه رنح و ناامیدی است .

تعبیر خواب اظهار عشق

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب اشک   اگر دید اشگ سرد از چشم او همیبارید، دلیل که شادیو خرمییابد.

تعبیر خواب اشک  اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بیگریه اشگ به رویاو بود،تعبیر خواب اشک   دلیل که ویرا به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم ویبه جایاشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالیحلال بیرنج بدو رسدتعبیر خواب اشک  .اگر دید اشگ به رویاو فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

تعبیر خواب اشک ریختن , تعبیر خواب اشک ریختن مرده , تعبیر خواب گریه و اشک ریختن , تعبیر خواب قطره اشک

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب اشک   اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.تعبیر خواب اشک   اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود،تعبیر خواب اشک   دلیل که وی را به سخن طعنه زنند

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

تعبیر خواب اشک ریختن , تعبیر خواب اشک ریختن مرده , تعبیر خواب گریه و اشک ریختن , تعبیر خواب قطره اشک

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

تعبیر خواب اشک  اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد،تعبیر خواب اشک   یـعـنـی مال و اموال خود را خرج می‌کنی. اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک می‌باشد،تعبیر خواب اشک   یـعـنـی به تو حرف طعنه‌آمیز می‌زنند.

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

تعبیر خواب اشک ریختن , تعبیر خواب اشک ریختن مرده , تعبیر خواب گریه و اشک ریختن , تعبیر خواب قطره اشک

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید

گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودیگرفتاری شماتعبیر خواب اشک   را محاصره خواهد کرد .

تعبیر خواب اشک   دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانیدیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

تعبیر خواب اشک

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۳۴ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود. اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که تعبیر خواب اژدها با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند. اگر بیند تعبیر خواب اژدها اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد تعبیر خواب اژدها و مال بستاند و هزینه نماید.

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. تعبیر خواب اژدها و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. تعبیر خواب اژدها معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند.

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است تعبیر خواب اژدها . و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. تعبیر خواب اژدها معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

تعبیر خواب اژدها , تعبیر خواب اژدها شدن , تعبیر خواب اژدها سرخ , تعبیر خواب اژدها سبز

در مورد تعبیر خواب اژدها چقدر می دانید

جابر مغربی گوید: تعبیر خواب اژدها اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید. تعبیر خواب اژدها اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و .. تعبیر خواب اژدها . فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.  

تعبیر خواب اژدها

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۸ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

 تعبیر خواب بانکبانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل  تعبیر خواب بانکطامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند. چنان چه خود را در بانک تعبیر خواب بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان  تعبیر خواب بانکطماع و بخیل و خسیس می افتد

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

تعبیر خواب بانک رفتن , تعبیر خواب بانک , تعبیر خواب بانک زدن , تعبیر خواب دزدی ازبانک

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

 تعبیر خواب بانکمعبران قدیمی دانسته و نوشته اند. چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید  تعبیر خواب بانکدر آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان  تعبیر خواب بانکطماع و بخیل و خسیس می افتد.

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

تعبیر خواب بانک رفتن , تعبیر خواب بانک , تعبیر خواب بانک زدن , تعبیر خواب دزدی ازبانک

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

 تعبیر خواب بانکاگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما  تعبیر خواب بانکبرای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی  تعبیر خواب بانکبه شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند.

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

تعبیر خواب بانک رفتن , تعبیر خواب بانک , تعبیر خواب بانک زدن , تعبیر خواب دزدی ازبانک

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید

 تعبیر خواب بانک گر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند.  تعبیر خواب بانکاگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. تعبیر خواب بانک اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید  تعبیر خواب بانکبانک طبیعی است و فقط گویای کار است.

تعبیر خواب بانک

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۲۱ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

لیلا برایت مى‏گوید:
 تعبیر خواب باغ وحشاگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید،  تعبیر خواب باغ وحش احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

 

تعبیر خواب باغ وحش , تعبیر خواب دیدن باغ وحش , تعبیر خواب حیوانات باغ وحش , تعبیر خواب رفتن به  باغ وحش

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

 تعبیر خواب باغ وحشگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت .

 گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید  تعبیر خواب باغ وحش. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

تعبیر خواب باغ وحش , تعبیر خواب دیدن باغ وحش , تعبیر خواب حیوانات باغ وحش , تعبیر خواب رفتن به  باغ وحش

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

 تعبیر خواب باغ وحشتعبیر خواب باغ وحش  اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که  تعبیر خواب باغ وحشسرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید .  تعبیر خواب باغ وحش با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

تعبیر خواب باغ وحش , تعبیر خواب دیدن باغ وحش , تعبیر خواب حیوانات باغ وحش , تعبیر خواب رفتن به  باغ وحش

در مورد تعبیر خواب باغ وحش چقدر می دانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
 تعبیر خواب باغ وحشخواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .
تنها به باغ وحش می روید : مورد  تعبیر خواب باغ وحشخشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .
زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .
 تعبیر خواب باغ وحش با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

تعبیر خواب باغ وحش

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۷:۱۰ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتنبافتن در خواب سفر است و برای زنان تمشیت امور خانوادگی. اگر مردی در خواب ببیند که چیزی می بافد به سفر می رودتعبیر خواب بافتن و طول و اهمیت سفری که انجام می دهد به آن چه می بافدتعبیر خواب بافتن بستگی دارد.

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتن , تعبیر خواب بافتنی , تعبیر خواب بافتنی بافتن , تعبیر خواب بافتن مو

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتناگر در خواب زن یا دختر جوانی ببیند که چیزی با میل و کاموا می بافد به زودی رویاروی تعبیر خواب بافتنیک حادثه احساسی و عاطفی قرار می گیرد که در درون او امیدی بزرگ و آزادگی به طول نخ کاموا پدید می آورد. ابن سیرین نوشته بافتنتعبیر خواب بافتن خصومت است بخصوص وقتی بیننده خواب ببیند که پارچه بافته ای را می شکافدتعبیر خواب بافتن یا با قیچی می برد

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتن , تعبیر خواب بافتنی , تعبیر خواب بافتنی بافتن , تعبیر خواب بافتن مو

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب بافتنبافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزی می بافت،تعبیر خواب بافتندلیل است که به سفر رود آورده اند که بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بیند جامه بافته ببرید،تعبیر خواب بافتن دلیل که آن کار با خصومت بر طرف شود

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتن , تعبیر خواب بافتنی , تعبیر خواب بافتنی بافتن , تعبیر خواب بافتن مو

در مورد تعبیر خواب بافتن چقدر می دانید

تعبیر خواب بافتن درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب بافتنی : آسایش در خانه یک طرح فانتزی میبافید : تعبیر خواب بافتنشوهر شما دوست داشتنی و مورد توجه خواهد بود . یک زن جوان خواب ببیند که می بافد : او فوراً ازدواج خواهد کرد. یک مادرخواب ببیند که می بافد تعبیر خواب بافتن: او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت .

تعبیر خواب بافتن

+ نوشته شده در ۸/۱۰/۱۳۹۵ساعت ۰۶:۵۲ توسط حسینی مهشید دسته : نظر(0)